Ideálne aplikácie pre všetky
odvetvia hospodárstva

ABAKE

Podľa požiadaviek zákazníkov zaisťujeme vytvorenie najvhodnejšieho spôsobu balenia, ochrany a dodávky obalových materiálov i komplexný servis.

ABAKE

Vďaka kvalitnému a efektívnemu riadeniu boli spoločnosti udelené v roku 2014 certifikáty dôveryhodnosti a solventnosti a j pečať spoľahlivosti vo verejnom obstarávaní.

V súlade s modernými trendmi je firma ABAKE spol. s r.o. zameraná na dôsledné poskytovanie služieb a dodávok súvisiacich so spoľahlivou prevádzkou klientov. Naším cieľom je získať čo najviac stálych zákazníkov za neustáleho zlepšovania sortimentu a kvalizty poskytovaných služieb.Certifikáty